O NAS

Zapraszamy na diagnozę, konsultację, terapię. W gabinecie pracuje zespół specjalistów, którzy o dzieciach wiedzą bardzo dużo, a praca jest ich pasją.  

Dagmara Jakubczyk-Szwarc


Neurologopeda kliniczny, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta Castillo Morales, terapeuta karmienia

Dagmara Jakubczyk-Szwarc czyli DagaGada ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie studia podyplomowe z logopedii oraz neurologopedii na Uniwerytecie Medycznym we Wrocławiu. W 2012r. została certyfikowanym terapeutą Castillo Morales, obecnie szkoli się na terapeutę metody Padovan. Doświadczenie zdobywała między innymi w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji dla Dzieci Dobrzyńska, Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy u Dzieci, Ośrodku Rewalidacyjnym Wyjątkowe Dzieci, Fundacji Krok po Kroku gdzie prowadziła terapię karmienia oraz terapię AAC w ramach ośrodka rewalidacyjnego oraz zajęcia neurologopedyczne w ramach WWR.

 Od 2017r. prowadzi prywatną praktykę neurologopedyczną, od 2020r. jest właścicielką Gabinetu Terapii i Rozwoju Dziecka DagaGada.

W szczególności interesuje się diagnozą i terapią małych dzieci, jest specjalistą wczesnej interwencji, pracuje z dziećmi od pierwszych dni ich życia. Zajmuje się stymulacją niemowląt, terapią karmienia, pracuje z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, opóźnionym rozwojem psychoruchowym oraz z dziećmi z wadami genetycznymi.

DagaGada ukończyła wiele szkoleń i kursów, stale podnosi swoje kwalifikacje, uczy się i poszukuje nowych rozwiązań, a wszystko po to, żeby jeszcze lepiej i skuteczniej pomagać swoim pacjentom.

Magdalena
Bruździak

Fizjoterapeutka, Terapeutka Bobath i Bobath baby

Ukończyła fizjoterapię na wrocławskiej Akademii Medycznej oraz studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywała w Bobath Centrum Rozwoju Dziecka w Psarach, Fundacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Krzyś, Zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci w Jaszkotlu oraz żłobku Pirackie Skarby.

„W swojej pracy staram się podchodzić do pacjenta całościowo, nie skupiając się na utartych schematach. Swoją terapię dostosowuję do potrzeb konkretnego pacjenta, łącząc wiele metod z zakresu fizjoterapii (Bobath, Terapia Ręki, Sherborne itp.) oraz wiedzę psychologiczną.

W dzieciach najbardziej fascynuje mnie ich niepohamowana chęć rozwoju. Dlatego to za nimi staram się podążać w swojej pracy. Uważam, że każde dziecko samoczynnie dąży do swojego maksimum a zadaniem terapeuty jest umożliwić jego osiągnięcie.”

Małgorzata Bednarczuk

Neurologopeda kliniczny, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, pedagog.

Zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci, w szczególności terapią dzieci ze spektrum autyzmy,
opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami słuchu, dysleksją, terapią
pedagogiczną oraz komunikacją alternatywną.
Wspiera dzieci w ich rozwoju, podążając za nimi z szacunkiem i zrozumieniem. Wie, że w pracy ważna
jest wiedza i doświadczenie, dlatego stale się rozwija uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i
warsztatach.

Karolina Dreiseitel

Psycholog, pedagog, terapeuta behawioralny.

 Karolina Dreiseitel specjalizuje się w pracy z
dziećmi i młodzieżą. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz
studia podyplomowe na kierunku: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Dolnośląskiej
Szkole Wyższe we Wrocławiu. Swoje kompetencje i wiedzę nieustanie poszerza poprzez
udział w szkoleniach i kursach. Jeste absolwentką m.in.: rocznego kursu Terapii poznawczobehawioralnej dzieci i młodzieży (Centrum CTB w Warszawie), 3-modułowego kursu bazowego terapii behawioralnej oraz treningu umiejętności społecznych.
Obecnie dokształca się realizując program Podstawowego kursu terapii systemowej,
prowadzonego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży oraz pracy we wrocławskich poradniach i punktach terapii. W swojej pracy zajmuję się m. in.: zaburzeniami i problemami w
rozwoju, zaburzeniami emocji i zachowania oraz psychoedukacją rodziców.
Jej zainteresowania skupiają się głównie na psychologii rozwojowej oraz psychologii
dzieci i młodzieży.
Dbając o jakość swojej pracy i rozwój regularnie uczestniczy w superwizjach oraz kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach i webinariach. Na bieżąco śledzi pojawiające się
na rynku nowości dotyczące rozwoju dzieci i młodzieży.

Karolina Wesołowska

Logopeda, filolog polski, pedagog

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska oraz studium pedagogiczne w Międzywydziałowym Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego w Opolu. Podyplomowo kształciła się w zakresie logopedii na Uniwersytecie Wrocławskim. Dodatkowo zdobyła uprawienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo, realizując kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, zorganizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Swoją wiedzę poszerza uczestnicząc w wielu szkoleniach i webinarach dotyczących, miedzy innymi, profilaktyki i rehabilitacji narządu głosu, emisji głosu, dyslalii, opóźnionego rozwoju mowy.

Doświadczenie budowała podczas praktyk w pracowni opiekuńczo- rozwojowo- terapeutycznej oraz przedszkolu integracyjnym, pracując w poradni psychologiczno pedagogicznej, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju i szkole podstawowej.