OFERTA

 1. Diagnoza oraz terapia neurologopedyczna, terapia Castillo Morales, terapia miofunkcjonalna oraz terapia ręki.
 2. Terapia zaburzeń jedzenia, karmienie terapeutyczne.
 3. Wczesna interwencja logopedyczna, czyli terapia dzieci w wieku 0–3 lata, które mają problemy ze ssaniem, nieprawidłowy sposób połykania, zaburzone lub przetrwałe odruchy orofacjalne.
 4. Pracuję w szczególności z dziećmi:
 • dzieci z grupy ryzyka – przedwcześnie urodzone, z obciążonym wywiadem okołoporodowym, uszkodzeniami okołoporodowymi
 • dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, otwartą buzią, nadmiernym ślinieniem, asymetrią i kręczem
 • dzieci z problemami z jedzeniem i piciem
 • dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPD) , Zespołem Downa i innymi wadami genetycznymi
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • dzieci z afazją
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • dzieci z gastrostomią i respiratorem
 • dzieci z nieprawidłową artykulacją, a w szczególności dzieci z seplenieniem międzyzębowym, w przypadku których inne terapie okazały się nieskuteczne

 

Na terapię Castillo Morales zapraszam również osoby dorosłe po udarach, z porażeniem nerwu twarzowego.